Zamyslime sa. Každý sám za seba. Čím môžeme prispieť… biodegradovateľné plasty ako alternatíva k plastovým obalom.. vymeň plast za bio. Plasty, ktoré svet používa majú vážne dôsledky pre zdravie človeka, zvierat, pôdy, celej planéty..Napríklad BPA prítomný v plastových nádobách na potraviny a nápoje, spôsobuje chaos v endokrinnom systéme, je prítomný na vývine abnormalít rakoviny. Nie je to tak dávno, keď som natrafila na zaujímavý článok Prof. Ing. DrSc. Ivana Chodáka, ktorý sa viac než 20 rokov zaoberá vývojom nových materiálov na báze biodegradovateľných plastov.

Preto Vám rada priblížim jeho zaujímavé názory a nechám na Vás do akej miery sa s nimi stotožnite. Na otázku, čo je vlastne biodegradovateľný plast odpovedám, že  je to napr.  škrob, ako tuhá a rozpustná látka. Aby sa z nej mohli vyrábať obaly, je potrebné  vytvoriť  termoplastický škrob. V tejto chvíli je to škrob, do ktorého sa zamieša voda ( väčšinou v zmesi s glycerínom). Tento materiál sa topí a takto je ho možné za tepla tvarovať. Podľa európskej normy sa takýto plast rozloží najneskôr do šiestich mesiacov ( v prostredí, kde hnije tráva či bioodpad) . Je to tým pádom kompostovateľná látka. Z tohto škrobu je možné vyrobiť tašky, kelímky, poháre, príbory, obaly, mnoho produktov, ktoré sa týkajú práve potravinárskeho priemyslu.

Prvé plastové obaly boli vraj vyrobené na konci 19. storočia a začiatkom 20. storočia (celofán). Po druhej svetovej vojne boli plasty populárne, neskôr ich popularita  a produkcia presahovala produkciu ocele. V 90tych rokoch, kedy sa prihliadalo na životné prostredie , boli vyvinuté nové technológie, kde výroba takýchto plastov bola založená na obnoviteľných zdrojoch a biodegradovateľných materiálov. Termín bioplasty bol vytvorený Európskou asociáciou pre bioplasty (European Bioplastics Association -EBA) a biodegradovateľné plasty sú ako alternatíva k plastovým obalom

Termín Bioplasty – zahŕňa celú rodinu materiálov, ktoré sú buď založené na biomateriáloch, alebo sú biodegradovateľné, alebo oboje.Biobased alebo založené na biomateriáloch znamená, že materiál alebo produkt je (čiastočne) odvodený z biomasy (rastlín). Biomasa používaná pre výrobu bioplastov pochádza napr. z kukurice, cukrovej trstiny, alebo celulózy.Výraz biodegradovateľný popisuje chemický proces počas ktorého mikroorganizmy, ktoré sú bežné v environmente premenia materiály na prírodné látky ako je voda, oxid uhličitý a kompost (umelé prísady nie sú potrebné). Proces biodegradácie závisí od podmienok okolitého životného prostredia (napr. geografická poloha a teplota), od materiálu a aplikácie.Zdroj: en.european-bioplastics.org

Kľúčovým momentom v rámci ochrany životného prostredia sa stávajú biodegradovateľné materiály, ktoré neohrozujú zdravie ľudí. Obe skupiny plastov sa tvarujú za tepla, proces výroby je obdobný, avšak podstatné sú hodnoty parametrov, ktoré musia spĺňať normy.  Všetky parametre by mali výrobcovia uvádzať v špecifikáciách.  Vizuálny rozdiel medzi bioplastom a plastom je minimálny, preto je proces overenia doplnený o certifikáciu výrobkov, kde je možné odsledovať kvalitu a značku